top of page

Plaatsing

Na inschrijving bij onze kinderopvang bekijkt Malin aan de hand van de wensen van de ouder/verzorger of deze plek beschikbaar is.

Is dit het geval dan ontvangt de ouder/verzorger een offerte en een plaatsingsovereenkomst.

Na ondertekening van de offerte en de plaatsingsovereenkomst is de plaatsing definitief.

 

Plaatsingscriteria:
Malin kent alleen plaatsen toe als de offerte plaatsing ondertekent en geretourneerd is:

De minimale leeftijd voor plaatsing bedraagt zes weken.

 

Voorrang wordt verleend volgens onderstaande prioriteiten :

1. Aan broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen.

2. Aan klanten die uren uitbreiding en / of veranderingen wensen.

3. Aan kinderen die doorstromen vanuit de kinderopvang naar de BSO

 

Procedure plaatsing

Bij een vrijgekomen plaats wordt volgens de plaatsingscriteria en de voorrangsregeling

bepaalt welk kind in aanmerking komt voor plaatsing. Na bevestiging van plaatsing neemt Malin contact met u op over intake gesprek en worden er  tevens wendagen ingepland.  

 

Wennen

In de regel worden er voor het wennen één dagdeel afgesproken en vindt tevens het intake gesprek plaats. Tijdens het intake gesprek wordt uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken gemaakt met de ouders over bijvoorbeeld eten, slapen, breng en haaltijden. Dit intake formulier komt in een map op de groep waar het kind wordt opgevangen, zodat het voor de pedagogisch medewerkers altijd bij de hand is.

Indien meerdere wendagen nodig zijn wordt dit met de ouders besproken. Dit is

afhankelijk van de individuele behoeften van het kind.

 

Wachtlijst

Het kan zijn dat u op een wachtlijst komt.

bottom of page