top of page

Privacyverklaring Kinderopvang Malin

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Kinderopvang Malin. Statutair gevestigd in Brummen. Hieronder valt ook Kinderopvang De Kleine Krijger welke ook in Brummen is gevestigd.

 

Via de website www.KinderopvangMalin.nl van Kinderopvang Malin worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van u gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via onze privacyverklaring;

 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden.

 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website het contactenformulier invullen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen wanneer u hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult).

 

 • Naam en Voorna(a)m(en);

 • Telefoonnummer;

 • Email adres;

 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website.

 

Via het inschrijfformulier worden de volgende gegevens verzameld:

 • Naam en Voorna(a)m kind;

 • Burgerservicenummer kind;

 • (verwachte) Geboortedatum kind;

 • Adres;

 • Postcode & woonplaats;

 • Huisarts kind;

 • Telefoonnummer huisarts;

 • Rijksvaccinatieprogramma gegevens;

 • Bijzonderheden (dieet/allergieën e.d);

 • Naam en Voorna(a)m ouder(s) en verzorger(s);

 • Burgerservicenummer ouder(s) en verzorger(s);

 • Telefoonnummer en mobiele nummer ouder(s) en verzorger(s);

 • Email adres;

 • IBAN rekening;

 • Tenaamstelling IBAN;

 • Opvangwensen en plaatsingsdatum;

 • Ophaallocatie en ophaaltijd school;

 • Blokken die worden afgenomen en soort opvang.

 

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • Om uw overeenkomst op te stellen;

 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;

 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Kinderopvang Malin en websites van derden op basis van uw interesses en uw (online) browsergeschiedenis;

 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

 

Kinderopvang Malin verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

 

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van het inschrijven is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Kinderopvang Malin een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Kinderopvang Malin mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

 

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar. Dit betreft de wettelijke bewaartermijn.

 

Verstrekking aan derden

Kinderopvang Malin zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Dit betreft met name de Gemeente, Belastingdienst  en overige wettelijke instanties.

  

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Kinderopvang Malin geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal Kinderopvang Malin vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kan u om een kopie van deze stukken verzoeken via Info@kinderopvangmalin.nl

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun u een afmelding doorgeven via info@kinderopvangmalin.nl

 

Profilering 

Bij het verzamelen en combineren van u gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van Kinderopvang Malin op externe websites te tonen, dus op websites die niet van Kinderopvang Malin zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of u ze hebt bekeken of niet. Wil u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring op de homepagina. 

 

Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij u eerste bezoek ziet u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doe u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

 

Afmelden cookies

Wilt u onze cookies verwijderen of wil u voorkomen dat cookies überhaupt op u computer komen? Bekijk dan hier hoe u cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Kinderopvang Malin hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;

 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;

 • Het inrichten van autorisaties;

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Kinderopvang Malin of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Kinderopvang Malin een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

 • Verwerking van Persoonsgegevens dient wordt geregistreerd in een register;

 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;

 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 

SSL

Kinderopvang Malin maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens alle contactformulieren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u bij Alan Mustafa (info@kinderopvangmalin.nl)  terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Kinderopvang Malin van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

 

Heb u nog vragen over het privacybeleid van Kinderopvang Malin dan kun u per E-mail contact opnemen via info@kinderopvangmalin.nl

 

Kinderopvang Malin VOF

Meengatstraat 25 A

6971 VD BRUMMEN 

 

Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één week reactie.

bottom of page