top of page

Bij Malin bieden wij ook kinderopvang voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar aan.

Openingstijden 7.45 – 17.45 (Het is mogelijk om een half uur vervroegde of verlengde opvang op te nemen).

Voor de ouders staat er bij binnenkomst koffie /thee klaar en er is dan de gelegenheid om de overdracht te doen en/of samen met uw kind op de groep een activiteit of spel te ondernemen.

Op het kinderdagverblijf vinden wij het belangrijk dat kinderen regelmaat in de

dagindeling ervaren. Regelmaat en structuur geven een gevoel van veiligheid voor kinderen.

Daarom hanteren wij vaste pm-ers en een vaste dagindeling op de groep, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Het gaat hierbij om de terugkerende dingen als eten, slapen en bijvoorbeeld buitenspelen.

Het maakt de dag overzichtelijk. Wij proberen zoveel mogelijk het ritme van thuis aan te houden.

 

De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de

ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke

sfeer ook begrippen aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals:

tafelmanieren (bijvoorbeeld blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen

wassen) en omgangsregels (rekening leren houden met anderen/ jongere kinderen in

de groep). Kinderen vinden de dagelijkse activiteiten heel plezierig en dit schept een

band tussen de kinderen onderling en de kinderen als groep met de leiding. Het leren

functioneren in een groep is belangrijk voor het functioneren later op de basisschool

en in de maatschappij.

 

De baby’s krijgen hun voeding volgens hun eigen schema. Ook het slaapritme wordt

zo veel mogelijk aangehouden naar de behoefte van het kind. Tussen de

voedingen en het slapen door wordt er met de baby’s gespeeld, maar ze zullen ook

gestimuleerd worden om zelfstandig te spelen. De dreumesen eten en slapen zoveel

mogelijk op vaste tijden. Ook de peuters hebben een vaste dagindeling. Wij vinden het belangrijk om de peuters uitdaging te blijven geven en zich voor te bereiden op de basisschool. Daarom kiezen wij ervoor om ook een peutergroep aan te bieden.

 

De groepsruimte is zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier

kunnen spelen en ontdekken. : De ruimte bestaat uit 1 grote ruimte, die d.m.v. een laag hekje gescheiden ( maar niet afgesloten ) kan worden. Eén kant van de ruimte is voornamelijk bedoeld voor de 0 tot 2 jarigen. Hierin staat een box, wipstoel, matras en ontwikkelingsmateriaal voor baby’s en dreumesen. Ook staat hier een bank om te voeden of boekjes op te lezen.

 

Kijk voor meer informatie bij informatie en voorwaarden en voor ons handelen bij het pedagogisch plan van Malin.

KDV: Kinderdagopvang

bottom of page