top of page

De Bso is bedoeld voor kinderen met de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen, dit berekent dmv. het kind leidster ratio. De kinderen worden na schooltijd op hun eigen school door een pm-er en/of door een stagiaire/ vrijwilliger opgehaald. De leerkracht ontvangt een kaartje met onze gegevens. Persoonlijk contact met de eigen leerkracht van het kind vinden we belangrijk i.v.m. overdracht van het kind.

 

Zodra alle kinderen op de Bso zijn, gaan we gezamenlijk wat drinken en een koekje eten. Dan is er voor de kinderen ook de gelegenheid om de (school-) dag met elkaar door te spreken. Ook is dit het moment om thema’s te bespreken die eventueel in het nieuws zijn en/of belangrijke onderwerpen komen aan bod die de kinderen graag zelf willen bespreken.

 

Binnen kinderopvang Malin wordt, daar waar mogelijk, gestreefd naar kinderparticipatie. Goed kijken en luisteren naar kinderen en kinderen mee laten denken vinden wij erg belangrijk.

Wij hebben er bewust voor gekozen om jonge kinderen en oudere kinderen in 1 ruimte (die wel afgescheiden maar niet gesloten kan worden), samen te brengen. Zo zijn de oudere kinderen ook een voorbeeldfunctie voor de jongere kinderen en stimuleert dit de hulpvaardigheid en sociale omgang. De oudere kinderen leren rekening houden met de jongere en kunnen helpen bij de verzorging, mochten ze dit leuk vinden. Als de kinderen ( zeker ook de oudere bso kinderen) behoefte hebben aan een eigen plekje kan dit gerealiseerd worden door de verschillende mogelijkheden die de ruimte van kinderopvang Malin           (maar ook de andere ruimtes in school) heeft. Ook staat er een grote tafel in de groep waar allerlei ( knutsel-) activiteiten aangeboden worden en waar gezellig aan gegeten en gedronken kan worden. Er zijn speciale afgesloten kasten en materiaal voor de bso kinderen. Om 17.00u sluiten we gezamenlijk de dag af door met elkaar een rijstewafel of cracker te eten en kunnen de kinderen nog wat drinken. Vanaf 17.00u tot 18.15u kunnen de kinderen worden opgehaald of gaan sommigen (na toestemming van ouder) zelf naar huis.

 

De buitenruimte
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buiten zijn en buiten spelen. Natuurlijk wel afhankelijk van het weer. De kinderen hebben de keuze uit verschillende materialen, zoals rijdend materiaal, zandbak materiaal, spelmateriaal. Wij kunnen gebruik maken van het schoolplein die aan onze kinderopvang grenst, zo kunnen we het overzicht ook goed behouden. Op het plein staan ook speeltoestellen zoals, klimtoestel, voetbalgoals, schommels, waar de jongste kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkster gebruik van mogen maken. De oudere bso kinderen kunnen dit zelfstandig, de groepsruimte kijkt doormiddel van grote ramen uit op het speelplein.

 

Vakantie/studiedagen
De kinderen kunnen ook op de Bso komen wanneer zij vrij zijn, dit moet wel met de pm-er worden overlegd! In schoolvakanties kan de ouder het kind intekenen op een lijst die op de groep hangt. Via de mail zal de ouder de bevestiging ontvangen indien de groep dit toelaat. Deze extra uren worden apart gefactureerd. 
                                                                 

Kijk voor meer informatie bij informatie en voorwaarden en voor ons handelen bij het pedagogisch plan van Malin. 

BSO: Buitenschoolse opvang

bottom of page