top of page

Bij Malin bieden wij ook een peutergroep aan voor kinderen in de leeftijd 2-4 jaar.

Tussen 8.15u en 9.00u kunnen de kinderen worden gebracht. Voor de ouders staat dan de koffie/thee klaar en er is dan de gelegenheid de overdacht te doen en /of samen met uw kind op de groep een activiteit of spel te ondernemen.

Samen met de pm-er kan het kind vervolgens afscheid nemen van de ouder en elkaar uitzwaaien bij het raam.

In het kort ziet de ochtend er dan als volgt uit:

9.00-9.25; vrij spelen zoals puzzelen, bouwen, de autohoek of lezen in de leeshoek.
9.25 ; gezamenlijk opruimen.
9.30; kringetje met de peuters. Liedjes zingen, thema bespreken, boekjes lezen enz enz
10.00 uur; handen wassen en aan tafel voor fruit en drinken.
10.30; verschoning en toiletbezoek.
10.45; vrij spelen en/of gezamenlijke activiteit. Een creatieve activiteit,een spelactiviteit een beweeg activiteit, bij droog weer wordt er buiten gespeeld.
11.45-12.15 uur; kinderen kunnen worden opgehaald door ouders.

 

Aan deze structuur ontlenen kinderen veiligheid en rust. De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te vormen. Kinderen worden in hun persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd (bijvoorbeeld leren kleuren), de verstandelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld leren praten) en emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld leren opkomen voor jezelf). Ook willen wij kinderen normen en waarden bijbrengen. Normen en waarden zijn van groot belang. Deze zijn nodig om goed in de maatschappij te kunnen functioneren.
 

Vanaf de peuterleeftijd is het klaarmaken van eten ook erg belangrijk. De peuters krijgen zelf een mesje, een snijplankje een bakje en een vorkje. Zo leren zij om zelf kleine stukjes fruit te snijden. Het drinken wordt door de pm-er in kleine kannetjes geschonken die de kinderen zelf mogen gebruiken om het in hun glas te schenken.

 

Wij werken bij Malin met verschillende speelhoeken met hierin open kasten. Doordat het speelmateriaal zichtbaar is voor kinderen vergroot/ stimuleert dit voor kinderen om te spelen met verschillende materialen.

De verjaardag van het kind wordt op een passende manier in de groep gevierd. Bij een leeftijd rond de 2 jaar maken de pedagogisch medewerkers samen met het kind een feestmuts. Ook de stoel wordt versierd voor de jarige en natuurlijk worden er verjaardagsliedjes gezongen! De kinderen krijgen een cadeautje van de opvang die gezocht kan worden in de groepsruimte als het kind dit leuk vindt. Natuurlijk mag het kind ook trakteren!
 

Toiletgebruik en zindelijkheidstraining
Peuters zien hoe andere kinderen met de zindelijkheidstraining bezig zijn en worden daardoor gestimuleerd. Wanneer de ouders thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en het kind er zelf aan toe is, kan dat op de kinderopvang worden voortgezet. Bij de zindelijkheidstraining krijgen de kinderen een kaart met hun naam erop. Telkens wanneer een kind op de wc geweest is krijgt het kind een sticker.

 

Overgang van kinderopvang naar school

De overgang van de kinderopvang/peutergroep naar de school is een grote stap, om deze overgang nog wat te vergemakkelijken hebben wij een observatie-/overdrachtsformulier die de pedagogisch medewerkers bijhouden en invullen voordat het kind naar school zal gaan. Dit formulier wordt aan de leerkracht overhandigd waarbij het kind op school in de groep zal gaan zitten. Hoe beter de overdracht en samenwerking met school, hoe gemakkelijker een peuter de stap van de kinderopvang naar de basisschool kan maken.

 

De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen individueel en in groepsverband in hun ontwikkeling. Ze gaan daarbij uit van het spel van het kind: het plezier dat een kind beleeft aan spelen staat voorop! Ieder kind is uniek en heeft recht op zijn of haar mening. De manier waarop deze mening kenbaar gemaakt wordt, wordt door de pm-ers zoveel mogelijk begeleidt.
 

Kijk voor meer informatie bij informatie en voorwaarden en voor ons handelen bij het pedagogisch plan van Malin. 

PG: Peutergroep

bottom of page