top of page

Ieder kind is uniek, heeft eigen wensen en mogelijkheden. Ieder kind heeft recht op respect voor dit eigene. Om zich goed te kunnen ontwikkelen heeft een kind zowel veiligheid als uitdaging nodig. Een kind kan zich optimaal ontplooien als het zich veilig en geborgen voelt. Door onze kleinschaligheid en vertrouwde vaste pm-ers sluiten wij hierop aan en kunnen wij gerichte kwalitatieve, deskundige, respectvolle kinderopvang bieden.

 

Een kind heeft ook een drang om zijn omgeving te onderzoeken, te ervaren en te ontdekken. Soms doet hij dit alleen, maar veel vaker samen met anderen. Kinderopvang Malin werkt in 1 verticale groep waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar omgaan. Daarnaast werken wij met een aparte BSO Groep.

Malin streeft, daar waar mogelijk, naar kinderparticipatie. Goed kijken en luisteren naar kinderen en kinderen mee laten denken vinden wij dan ook erg belangrijk!

Malin voelt zich medeverantwoordelijk om op een liefdevolle en positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

 

Samen en met elkaar streven wij ernaar dat ieder kind zich thuis voelt bij kinderopvang Malin. 

 

Visie

wat wij bieden

Kinderopvang Malin is een kinderopvang in Brummen en wil kwalitatief goede kinderopvang bieden voor zowel kinderopvang, peutergroep, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.  

Onze speerpunten zijn: warm, huiselijke sfeervol, kleinschalig, flexibel, kind staat centraal, samenspel, zelfontplooiing, activiteitenaanbod en samenwerking.

 

bottom of page