top of page

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij zo handelen.

In dit beleidsplan beschrijven wij hoe wij willen werken aan de vier competenties die genoemd worden in de Wet Kinderopvang, namelijk:

  • De emotionele veiligheid

  • De persoonlijke competentie

  • De sociale competentie

  • De overdracht van waarden en normen. 

bottom of page