top of page

Bij kinderopvang Malin is het mogelijk om extra opvang af te nemen en kunnen er blokken geruild worden.

Het is mogelijk om kosteloos extra blokken tot 2 weken vooruit te reserveren.

 

Wanneer u een wijziging wilt doorgeven die van toepassing is op de eerder ingevulde

Blokken op het aanvraagformulier gebruikt u het wijzigingsformulier. Ruilen van

gereserveerde dagdelen kan kosteloos. De ruiling vindt plaats binnen 1 maand voor of na

het gereserveerde dagdeel. Ruilen is alleen mogelijk, binnen de 40-contractweken, na overleg met Malin en als de bezetting van de groep dit toelaat en er geen extra personeel ingezet hoeft te worden. Zie formulier ruilen.

 

  • Klanten die extra opvang wensen of willen ruilen  kunnen het aanvraagformulier inleveren bij Malin zodra zij zelf weten op welke dagen zij opvang wensen.

  • Op volgorde van aanmelding wordt het kind geplaatst.

  • Na inlevering van het aanvraagformulier ontvangen klanten een schriftelijk bevestiging, op de groep of via de mail. Er worden mogelijke alternatieve dagen of dagdelen aangeboden als het niet kan op de gewenste dag

  • Op de dag zelf aanmelden is mogelijk, indien er plaatsen beschikbaar zijn.

  • Om onduidelijkheden te voorkomen stellen we het op prijs zo min mogelijk telefonisch aan te vragen
     

Wij rekenen, na toezegging, dan ook op uw kind en brengen dit in rekening.

Kijk voor het ruilformulier op de pagina 


Kijk voor meer informatie bij informatie en voorwaarden en voor ons handelen bij het pedagogisch plan van Malin.

Ruilen & extra opvang

bottom of page